Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności

 

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Raciborzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej  Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Raciborzu.

Data publikacji strony internetowej: 2020-01-10.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-13.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Oświadczenie sporządzono dnia 30.03.2021.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: zopo@zoporaciborz.pl, a także telefonicznie na numer telefonu 324 152 539. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Osobą do kontaktu jest pani Lilla Szczepanek.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę na takie działanie do Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Raciborzu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich : biurorzecznika@brpo.gov.pl

 

 

Dostępność architektoniczna siedziby Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Raciborzu. ul. Środkowa 3

 

Dostępność wejścia do budynku

Siedziba Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Raciborzu znajduje się w budynku dwukondygnacyjnym z jednym wejściem. Wejście do budynku znajduje się od strony ul. Środkowej 3 dostępne jest bezpośrednio z chodnika przy ulicy po przekroczeniu schodka. Przed drzwiami wejściowymi po prawej stronie na wysokości 1,40 metra znajduje się przycisk domofonu przywołujący pracownika sekretariatu lub pracownika pomieszczeń na parterze, w celu udzielenia pomocy osobie z niepełnosprawnościami. Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami

Przy budynku brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Tłumacz języka migowego, komunikacja, pętla indukcyjna, pies asystujący

Na wyposażeniu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych nie znajdują się pętle indukcyjne umożliwiające wzmocnienie sygnałów dźwiękowych dla osób niedosłyszących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Do budynku Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Raciborzu może wejść osoba z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

 

Komunikacja pozioma

Korytarze nie posiadają progów, mają czytelny i intuicyjny układ. Korytarze w budynku są niedostępne dla osób niepełnosprawnych korzystających z wózków inwalidzkich.

Komunikacja pionowa

W budynku brak windy (bariera pionowa), ale obsługę osób zgłaszających taką potrzebę świadczy pracownik merytoryczny, który obsługuje petenta na parterze.

Rodzaje zastosowań dla osób z niepełnosprawnościami

W budynku brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
105KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Administrator , w dniu:  30‑10‑2019 16:30:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  30‑10‑2019 16:30:04
Data ostatniej aktualizacji:
31‑03‑2021 12:13:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie